Обуки за прва помош

Во согласност со Законот за Безбедност и здравје при работа, на секое работно место и во работни простории во кои истовремено работат до 20 вработени, најмалку еден од нив мора да биде оспособен за давање на прва помош. Доколку има повеке вработени, на секои 20 вработени потребно е да има најмалку уште по еден обучен за давање на прва помош.

Обуките за прва помош ги изведуваме во соработка со ПЗУ Поликлиника Медика- подружница Специјалистичка ординација по медицина на трудот Скопје, која е овластена поликлиника од Министерството за здравство за вршење на работите предвидени од член 20 од Законот за Безбедност и здравје при работа.

 

Лиценца за работа

picture За сите услуги кои ги нуди, компанијата поседува соодветна лиценца и е овластена од Министерството за труд и социјална политика.

© ЛМ Безбедност

 

 

Контактирајте не

Телефони:070/236-350, 076/236-350

Email:info@lmbezbednost.com

За подетални информации, одете на контакт страната